`

PHÒNG KD DỰ ÁN - CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Trang chủ / Download / Tiêu chuẩn Quốc gia về gạch nhẹ - TCVN 7959:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia về gạch nhẹ - TCVN 7959:2011

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA   -   TCVN 7959:2011

Bê tông nhẹ - Block bê tông khí chưng áp (AAC)

gạch nhẹgạch siêu nhẹbê tông khí chưng áp aac

Light weight concrete - Autoclaved aerated concrete blocks (AAC)

Hà Nội – 2011

Lời nói đầu

TCVN 7959:2011 thay thế TCVN7959:2008.

TCVN 7959:2011 do Viện Vật liệu xây dựng-Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A            TCVN 7959:2011

Bê tông nhẹ - Blốc bê tông khí chưng áp (AAC)

Light weight concrete - Autoclaved aerated concrete blocks (AAC)

1Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho Blốc bê tông khí đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là blốc AAC), dùng cho các công trình xây dựng.

2Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Hướng dẫn thiết kế, thi công, nghiệm thu khối xây bằng bê tông khí chưng áp (AAC) gạch nhẹgạch siêu nhẹbê tông khí chưng áp aac

TCVN 3113, Bê tông nặng – Phương pháp xác định độ hút nước.

TCVN, Bê tông nhẹ - Bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp - Phương pháp thử

(đang được chuyển đổi từ TCXDVN 317:2003)

3. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

3.1   Blốc bê tông khí chưng áp (autoclaved aerated concrete blocks (AAC))

Sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp vật liệu cát thạch anh, vôi, thạch cao nghiền mịn, xi măng... nước và chất tạo khí. Cát thạch anh có thể được thay thế bằng nguồn oxit silic khác, hoặc tro bay… Hỗn hợp vật liệu được trộn đều, tạo thành huyền phù. Huyền phù được đổ vào khuôn thép. Chất tạo khí và vôi phản ứng sinh khí tạo các lỗ rỗng làm cho hỗn hợp bê tông trương nở trước khi bắt đầu đông kết. Sau khi đóng rắn sơ bộ sản phẩm được tháo khuôn, cắt thành từng blốc theo kích thước yêu cầu và được đưa vào thiết bị autoclave, tại đó sản phẩm phát triển cường độ trong môi trường hơi nước bão hòa có nhiệt độ và áp suất cao.

4.  Phân loại

4.1  Theo cường độ nén, blốc AAC được phân thành các cấp: 2; 3; 4; 6 và 8.

4.2  Theo khối lượng thể tích khô, blốc AAC được phân thành các nhóm từ 400 đến

1000.

5.  Hình dạng, kích thước

5.1  Hình dạng

Blốc AAC có dạng khối hình hộp chữ nhật (xem Hình 1), mặt đầu (6) có thể phẳng hoặc lồi và lõm để ghép khóa khi xây.

CHÚ DẪN

  1. Chiều dài                     4   Mặt ngang
  2. Chiều rộng                   5   Mặt đứng
  3. Chiều cao                     6   Mặt đầu

Hình 1 – Mô tả hình dáng thông thường của blốc AAC trong kết cấu tường xây