`

PHÒNG KD DỰ ÁN - CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Trang chủ / Thông tin tham khảo / Phần 6: Chỉ dẫn thi công gạch nhẹ - gạch siêu nhẹ aac

Phần 6: Chỉ dẫn thi công gạch nhẹ - gạch siêu nhẹ aac

- Lắp đặt ổ điện, hệ thống đường ống điện, nước,… sau đó trám đầy vữa vào phần rãnh, lỗ đã lắp xong đường điện, nước;

- Ghim hoặc dán dưới chống nứt như nêu ở 6.6.3 (xem Hình 18) nếu thiết kế yêu cầu);

- Trát hoàn thiện chi tiết như nêu ở 6.6.

7.5 Chống thấm tường khu vệ sinh

Trường hợp thiết kế chỉ định dùng lớp sơn để chống thấm nước cho sàn và mặt tường thì thực hiện theo trình tự như sau:

- Trám đầy các mạch vữa bị khuyết, các vết lõm và các khe hở sau khi xây và lắp đặt hệ thống kỹ thuật, thiết bị ngầm trong tường;

- Mài phẳng và vệ sinh bề mặt tường

- Quyét sơn chống thấm (lớp lót, lớp phủ theo chỉ dẫn của nhà sản xuất sơn;

- Đắp mốc và trát phẳng tường;

- Ốp gạch mặt tường (xem Hình 19).

7.6 Tạo khe co dãn trên tường

Đối với các bức tường dài (thường ≥ 6 m) thiết kế có thể yêu cầu tạo một khe co dãn (ở một bên tường hoặc xuyên tường). Trình tự thi công khe co dãn thông dụng như sau:

- Tạo khe: Khe co dãn xuyên tường được tạo ngay trong quá trình đặt viên xây (xem Hình 20. 1); Khe co dãn một bên tường được tạo bằng máy cắt (xem Hình 20. 3);

GHI CHÚ: Chiều sâu khe thường cắt lớn hơn 1/3 chiều dày của tường. Chiều rộng khe theo thiết kế (thường 10 mm đối với khe một bên, 20 mm đến 30 mm đối với khe xuyên tường).

- Chèn khe co dãn xuyên tường bằng các vật liệu mềm (thường là tấm xốp, xem Hình 21); trát vữa hai bên khe;

 

- Xảm keo hoặc bịt mặt ngoài khe.

Khe co dãn thường được xảm bằng vật liệu đàn hồi (thường là polyuretan), còn khe xuyên tường thường được bịt ngoài bằng các băng đàn hồi hoặc tấm có mũ dãn nở (xem Hình 22).

7.7 Treo đ trên tường AAC

Trọng lượng, cách liên kết vật treo lên tường theo chỉ định của thiết kế hoặc do người sản xuất blốc AAC quy định.

Một số loại vít treo thông dụng tham khảo ở Phụ lục D.

8 Nghiệm thu

8.1 Nghiệm thu vật liệu

Đối chiếu với yêu cầu của thiết kế về blốc AAC và vữa xây trát:

- Blốc AAC được nghiệm thu (về khối lượng thể tích, mác và yêu cầu khác (nếu có)) theo kết quả thí nghiệm mẫu thực tế hoặc theo chứng chỉ thí nghiệm của cơ sở sản xuất blốc AAC;

- Vữa xây, vữa trát được nghiệm thu (về mác) theo kết quả thí nghiệm mấu đúc hoặc theo chứng chỉ thí nghiệm của cơ sở sản xuất vữa.

8.2 Nghiệm thu tường xây

Công tác kiểm tra, nghiệm thu tường xây được thực hiện theo TCVN 4085 : 1985; Ngoài ra, tường xây bằng blốc AAC cần đáp ứng thêm các yêu cầu sau:

- Công tác xây, trát phù hợp với CDKT này;

- Viên xây so le nhau trên các hàng xây liền kề;

- Độ đầy vữa của mạch ngang: ≥ 80 %;

- Độ đầy vữa của mạch đứng: ≥ 70 %;

- Các yêu cầu khác về liên kết, chống thấm, tạo khe co dãn, đặt ngầm đường ống – thiết bị…: phù hợp với các quy định của thiết kế.