`

PHÒNG KD DỰ ÁN - CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Trang chủ / Download

Download

Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung

Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng vật liệu không nung

- Download file

Trong những năm qua, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo phát triển vật liệu xây không nung (VLXKN) để từng bước thay thế gạch đất sét nung, hạn chế sử dụng đất sét và than - nguồn tài nguyên không tái tạo, góp phần bảo vệ an ninh lương thực

Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung  trong các công trình xây dựng

Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng

- Download file

Vật liệu xây không nung bao gồm: - Gạch xi măng - cốt liệu; - Vật liệu nhẹ (gạch từ bê tông khí chưng áp, gạch từ bê tông khí không chưng áp, gạch từ bê tông bọt, tấm Panel từ bê tông khí chưng áp); - Tấm tường thạch cao, tấm 3D; - Gạch khác (đá chẻ, gạch đá ong, vật liệu xây không nung từ đất đồi và phế thải xây dựng, phế thải công nghiệp, gạch silicát...). Các sản phẩm vật liệu không nung trên phải phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Tiêu chuẩn Quốc gia về gạch nhẹ - TCVN 7959:2011

Tiêu chuẩn Quốc gia về gạch nhẹ - TCVN 7959:2011

- Download file

TCVN 7959:2011 do Viện Vật liệu xây dựng-Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1